لوستر مدرن آویز

لوستر هندسی مدل H300

شکل: هندسی | وزن: 4000 گرم | جنس بدنه: آلومینیوم | ارتفاع: 70 سانتی‌متر | ابعاد: 85*35 سانتی متر | قابلیت تعویض لامپ: دارد | ریموت: دارد | سایر توضیحات: امکان تنظیم ارتفاع هر طبقه |

لوستر مدرن مربع سه حلقه M350

شکل: مربع | وزن: 4000 گرم | جنس بدنه: آلومینیوم | ارتفاع: 70 سانتی‌متر | ابعاد: 40/50/60 سانتی متر | قابلیت تعویض لامپ: دارد | ریموت: دارد | سایر توضیحات: امکان تنظیم ارتفاع هر طبقه |

لوستر مدرن مربع دو حلقه M250-M260

شکل: مربع | وزن: 3000 گرم | جنس بدنه: آلومینیوم | ارتفاع: 70 سانتی‌متر | ابعاد: 40/50-50/60 سانتی متر | قابلیت تعویض لامپ: دارد | ریموت: دارد | سایر توضیحات: امکان تنظیم ارتفاع هر طبقه |

لوستر مدرن مربع یک حلقه M50-M60

شکل: مربع | وزن: 2000 گرم | جنس بدنه: آلومینیوم | ارتفاع: 70 سانتی‌متر | ابعاد: 50-60 سانتی متر | قابلیت تعویض لامپ: دارد | ریموت: دارد | سایر توضیحات: امکان تنظیم ارتفاع هر طبقه |

لوستر مدرن دایره سه حلقه ۶۶۰۱

شکل: دایره ای | وزن: 4000 گرم | جنس بدنه: آلومینیوم | ارتفاع: 70 سانتی‌متر | ابعاد: 35/50/70 سانتی متر | قابلیت تعویض لامپ: دارد | ریموت: دارد | سایر توضیحات: امکان تنظیم ارتفاع هر طبقه |

لوستر مدرن دایره دو حلقه D250-D270

شکل: دایره ای | وزن: 3000 گرم | جنس بدنه: آلومینیوم | ارتفاع: 70 سانتی‌متر | ابعاد: 35/50-50/70 سانتی متر | قابلیت تعویض لامپ: دارد | ریموت: دارد | سایر توضیحات: امکان تنظیم ارتفاع هر طبقه |

لوستر مدرن تک حلقه D50-D70

شکل: دایره ای | وزن: 2000 گرم | جنس بدنه: آلومینیوم | ارتفاع: 70 سانتی‌متر | ابعاد: 50-70 سانتی متر | قابلیت تعویض لامپ: دارد | ریموت: ندارد | سایر توضیحات: امکان تنظیم ارتفاع هر طبقه |