• استند مدرن RGB
  • استند مدرن RGB
  • استند مدرن RGB
  • استند مدرن RGB
  • استند مدرن RGB
  • استند مدرن RGB
  • استند مدرن RGB
  • استند مدرن RGB
بدنه : آلومینیوم ، دیفیوزر
 سایز: ۱۵۰
رنگ بدنه : مشکی
رنگ نور :  RGB
توضیحات : on/off , 180-230v