• لوستر بیضی B120
 • لوستر بیضی B120
 • لوستر بیضی B120
 • لوستر بیضی B120
 • لوستر بیضی B120
 • لوستر بیضی B120
 • لوستر بیضی B120
 • لوستر بیضی B120
 • لوستر بیضی B120
 • لوستر بیضی B120
 • لوستر بیضی B120
 • لوستر بیضی B120
 • لوستر بیضی B120
 • لوستر بیضی B120
 • لوستر بیضی B120
 • لوستر بیضی B120
 • لوستر بیضی B120
 • لوستر بیضی B120
 • لوستر بیضی B120
بدنه : آلومینیوم ، دیفیوزر
 سایز: ۱۲۰*۳۰
رنگ بدنه : مشکی
رنگ نور :  >3000K, 4000K, 6500K
توضیحات : Remote :on/off , DALI , 180-230 v , Push Dim
لوستر بیضی B120

لوستر بیضی B120

لوستر بیضی B120

لوستر بیضی B120

لوستر بیضی B120

لوستر بیضی B120