• ساعت دیواری مدرن
  • ساعت دیواری مدرن
  • ساعت دیواری مدرن
  • ساعت دیواری مدرن
  • ساعت دیواری مدرن
  • ساعت دیواری مدرن
  • ساعت دیواری مدرن
  • ساعت دیواری مدرن
  • ساعت دیواری مدرن
  • ساعت دیواری مدرن
  • ساعت دیواری مدرن
بدنه : آلومینیوم ،فلز ،دیفیوزر
 سایز: ۵۰
رنگ بدنه : مشکی
رنگ نور : >3000K, 4000K, 6500K
توضیحات : on/off , 180-230v