• لوستر کریستالی مدرن
 • لوستر کریستالی مدرن
 • لوستر کریستالی مدرن
 • لوستر کریستالی مدرن
 • لوستر کریستالی مدرن
 • لوستر کریستالی مدرن
 • لوستر کریستالی مدرن
 • لوستر کریستالی مدرن
 • لوستر کریستالی مدرن
 • لوستر کریستالی مدرن
 • لوستر کریستالی مدرن
 • لوستر کریستالی مدرن
 • لوستر کریستالی مدرن
 • لوستر کریستالی مدرن
بدنه : فلز آبکاری شده ،کریستال
 سایز: ۶۰-۸۰ تک حلقه و دوحلقه
رنگ بدنه : طلایی
رنگ نور : >3000K, 4000K, 6500K
توضیحات : Remote :on/off , DALI , 180-230 v , Push Dim