• لوستر مدرن مربع سه حلقه M350
  • لوستر مدرن مربع سه حلقه M350
  • لوستر مدرن مربع سه حلقه M350
  • لوستر مدرن مربع سه حلقه M350
  • لوستر مدرن مربع سه حلقه M350
  • لوستر مدرن مربع سه حلقه M350
  • لوستر مدرن مربع سه حلقه M350
  • لوستر مدرن مربع سه حلقه M350
  • لوستر مدرن مربع سه حلقه M350
  • لوستر مدرن مربع سه حلقه M350
  • لوستر مدرن مربع سه حلقه M350

بدنه :

آلومینیوم ، دیفیوزر

 سایز:

۴۰-۵۰-۶۰

رنگ بدنه :

مشکی ،سفید

رنگ نور :

 >3000K, 4000K, 6500K

توضیحات :

Remote :on/off , DALI , 180-230 v , Push Dim

لوستر مدرن مربع

لوستر مدرن مربع

لوستر مدرن مربع

لوستر مدرن مربع

لوستر مدرن مربع

لوستر مدرن مربع

لوستر مدرن مربع

لوستر مدرن مربع

لوستر مدرن مربع

لوستر مدرن مربع لوستر مدرن مربع لوستر مدرن مربع

لوستر مدرن مربع