• استند مدرن
  • استند مدرن
  • استند مدرن
  • استند مدرن
  • استند مدرن
  • استند مدرن
  • استند مدرن
  • استند مدرن
  • استند مدرن
  • استند مدرن
بدنه : آلومینیوم ، دیفیوزر
 سایز: ۱۵۰
رنگ بدنه : مشکی
رنگ نور :  >3000K, 4000K, 6500K
توضیحات : on/off , 180-230v